โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน
นักเรียนโรงเรียนวัดถั่วทองและคณะครู ได้ร่วมกันทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าและปรับพื้นที่แปลงพืชผักสวนครัว (สวนส้มตำ สวนต้มยำ สวนแกงเผ็ด และถั่วพู) ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง